Realismen sammenlignet

På de følgende sidene sammenligner vi realismen med andre litterære strømninger og perioder. Det gjør vi fordi det noen ganger er lettest å se hva som gjør en litterær strømning spesiell hvis man sammenligner den med andre litterære strømninger og perioder. 

Utover det kan du også oppleve å bli bedt om å sammenligne to tekster fra forskjellige strømninger og perioder på skolen. Her er det ofte viktig å kunne peke på de mest åpenbare forskjellene og likhetene mellom to strømninger eller perioder. 

Vi har valgt å sammenligne realismen med noen av de mest opplagte litteraturhistoriske strømningene og periodene:

Hvis du trenger støtte til å skrive en sammenligning av to tekster, kan du se nærmere på vår hjelp til oppgavetypen sammenligning: 

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn