Sammendrag

Her gir vi et sammendrag av den litterære strømningen realismen.

Hva er realismen?

 • Realismen er en periode i norsk litteraturhistorie.
 • Perioden varer fra ca. 1850-1890.
 • Skildrer virkeligheten på en troverdig og gjenkjennelig måte.
 • Setter søkelys på samfundsproblemer og har typisk tydelig tendens, dvs. uttrykker en klar, ofte samfunnskritisk holdning.
 • Kommer til uttrykk i tre ulike retninger: poetisk realisme, kritisk realisme og naturalisme.
 • Forbindes med det moderne gjennombrudd, som er en betegnelse for de store endringene som settes i gang av den danske litteraturkritikeren Georg Brandes i 1870-årene.
 • Er begynnelsen på det vi kaller den realistiske tradisjon i norsk litteraturhistorie.
 • Begrepet realistisk kan også vise til en spesiell skrivemåte.

Kjennetegn, trekk og temaer

 • Realismen setter fokus på samfunnet: Litteraturen skal skildre generelle tendenser og problemer i samfunnet.
 • Typiske temaer er kjønnsroller, ulikhet, fattigdom, seksualitet, moral, undertrykkelse, frihet, biologi og religion.
 • Realistisk litteratur forsøker å skildre den ytre, sansbare virkeligheten så presist som mulig.
 • Realismen er preget av naturvitenskapen. Mange forfattere ønsker å skildre det naturlige forholdet mellom årsak og virkning, samt arv og miljø.
 • Hovedpersonene i realismens litteratur er typisk undertrykte individer eller grupper, f.eks. kvinner, fattige eller syke.
 • Den realistiske skrivemåten dominerer under realisme
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn