Den realistiske tradisjonen - 1890 og frem

Realismen innleder en realistisk tradisjon i norsk litteraturhistorie

Selv om realismen stopper som periode i 1890, ønsker mange forfattere ikke å bryte med de tradisjonene som har blitt skapt i perioden. De fortsetter derfor med å skrive samfunnskritisk og virkelighetsnær litteratur. 

Vi kaller fortsettelsen på realismens skrivemåte og temaer for den realistiske tradisjon. Den strekker seg gjennom hele 1900-tallet og frem til i dag. 

Den realistiske tradisjonen er altså en samlebetegnelse for en rekke litteraturhistoriske perioder og retninger med fellestrekk. Fellestrekkene gjør at vi gjenkjenner periodene som realistiske, uavhengig av når de oppstår i litteraturhistorien. 

For eksempel kan sosialrealismen i 1970-årenes anses for å være en slags videreutvikling av 1870-årenes kritiske realisme. Flere temaer er felles me...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn