Det moderne gjennombrudd - 1870-årene

Realismens gjennombrudd oppstår med den kritiske realisme og det moderne gjennombrudd 

Realismens gjennombrudd kommer i 1870-årene med den kritiske realismen. Her blir realismens kjennetegn, trekk og temaer dominerende i litteraturen. 

Gjennombruddet skyldes i stor grad den danske litteraturkritikeren Georg Brandes. Han oppfordrer i 1871 Nordens forfattere til å sette problemer under debatt, og mange forfattere følger hans oppfordring. De store forandringene som følger med Brandes’ oppfordring, kalles også for det moderne gjennombrudd. 

Forfattere begynner pga. det moderne gjennombrudd å fokusere på å gjøre litteraturen virkelighetsnær og samfunnskritisk. De tar opp mange kontroversielle temaer i sine tekster, f.eks. seksualitet, ulikhet mellom de sosiale klassene og religionskritikk. Dermed har realismen slått igjennom i litteraturen.

Det moderne gjennombrudd skaper store forandringer i litteraturen

Det moderne gjennombrudd innledes av den danske litteraturkritikeren Georg Brandes i 1871. Her oppfordrer han i en rekke forelesninger til at litteraturen skal sette pro...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn