Hva er realismen?

Definisjon: Realismen er en periode i norsk litteraturhistorie 

Realismen er en litteraturhistorisk periode fra ca. 1850-1890. Perioden er kjennetegnet av kritisk litteratur som beskriver virkeligheten på en troverdig og gjenkjennelig måte. Typisk behandler tekster fra realismen samfundsrelevante temaer som kjønnsroller, ulikhet, maktmisbruk og religion. 

Realismen kommer til uttrykk i tre ulike retninger: poetisk realisme i 1850- og 60-årene, kritisk realisme i 1870-årene og naturalisme i 1880-årene. Det er særlig med den kritiske realismens kjennetegn og trekk som realismen som periode typisk forbindes med.

Et viktig kjennetegn ved realismen er den realistiske skrivemåte. Den finner vi i nesten all litteratur fra perioden. Skrivemåten kalles noen ganger også bare for «realisme». Man kan f.eks. si at det er realisme i en teksts språk, oppbygning eller fortellemåte. Begrepet har i den sammenheng ingenting å gjøre med når teksten er skrevet, men hvordan den er skrevet.

Realismen er dessuten begynnelsen på det man kaller den realistiske tradisjon i norsk litteratur. Tradisjonen er en samlebetegnel...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn