Jonas Lie (1833-1908)

Jonas Lie er en norsk forfatter som bl.a. er kjent for sine romaner om kvinnelivet på slutten av 1800-tallet. På slutten av 1800-tallet er han den mest leste forfatteren i Norge. 

I begynnelsen av sitt forfatterskap er Lie ikke positivt innstilt overfor de kjennetegnene og trekkene som vi forbinder med realismen. Han unngår å delta i samfunnsdebatten, og tar generelt ikke opp samfunnsproblemer i sine verker.

Men i 1880-årene endrer Lie holdning. Han begynner å interessere seg for samfunnet og dets problemer, og skriver bl.a. kritiske fortellinger om kvinnelivet i det mannsdominerte samfunnet. Det ses f.eks. i romanene Familien på Gilje (1883) og Kommandørens Døtre (1886). Tittelen Kommandørens Døtre er direkte inspirert av Camilla Colletts Amtmannens ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn