Georg Brandes (1842-1927)

Dansken Georg Brandes er ikke forfatter, men litteraturhistoriker og -kritiker. Han er imidlertid en viktig person for flere av periodens forfattere. 

Hans forelesningsrekke «Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur» inspirerer nemlig mange av realismens forfatter til å sette problemer under debatt i litteraturen. 

Brandes’ forelesninger får stor betydning for hele Nordens litteratur. Frem til omkring 1870 er nordisk litteratur fortsatt preget av romantikkens idealer, men det endrer seg i 1870-årene på grunn av Brandes’ forelesninger. De inspirerer både norske, danske og svenske forfattere til å skrive mer moderne, realistisk og samfunnskritisk litteratur, enn fortidens ledende forfattere ellers gjorde.

Dermed skapes en ny og annerledes ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn