Forfattere

På de neste sidene får du en kort biografi av de viktigste forfatterne og personer fra realismen, samt en beskrivelse av hvorfor de plasseres under realismen. Du finner også en side med overblikk over de viktigste utenlandske forfatterne i perioden.

Noen ganger kalles fire av periodens forfattere for «de fire store», fordi de i så høy grad påvirker samfunnsdebatten og litteraturen på 1800-tallet. De fire forfatterne er Henrik Ibsen, Jonas Lie, Bjørnstjerne Bjørnson og Alexander Kielland. 

Merk: Våre forfattersider fokuserer overordnet sett på den delen av forfatternes forfatterskap som knytter seg til realismen. Hvis du vil vite mer om forfatterne, kan du så selv søke informasjon på f.eks. snl.no.

Utdrag

Under finner du et utdrag av gjennomgangen av Arne Garborg som realistisk forfatter:

Deltager i sedelighetsdebatten

Arne Garborg deltar under realismen aktivt i sedelighetsdebatten med flere romaner, som forsvarer hans liberale holdning til seksualmoralen. 

Garborg synes at det er dypt problematisk at menn får muligheten til å utfolde sin seksualitet, mens kvinner oppdras til å undertrykke den. Denne ulikheten mellom kjønnene betyr f.eks, at fattige kvinner tvinges ut i prostitusjon, noe Garborg bl.a. skildrer i romanen Mannfolk (1886).

Ifølge Garborg er løsningen på tidens sedelighetsdebatt at kvinner skal ha større økonomisk frihet og oppdras til å vite mer om sin seksualitet. Hans tanker om sedelighet gjør at han blir en kontroversiell figur i samfunnsdebatten. Mange mener at han er en farlig mann, og man motarbeider ham politisk pga. hans holdninger til samfunnets seksualmoral, bl.a. ved å nekte ham et reiselegat i Stortinget.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn