Eksamen eller oppgave om realismen

...

Finn fokuset ditt innenfor realismen

Om du har fått en bestemt oppgave- eller eksamensformulering, bør du først lese den grundig. Her får du ofte hjelp til å velge et bestemt fokus eller en spesiell innfallsvinkel. 

Generelt er det viktig at du finner deg et fokus, og du kan bruke kompendiet vårt om realismen som hjelp: Vil du for eksempel holde et innlegg om forholdet mellom realisme og romantikken, har vi en side med god inspirasjon. 

Skal du skrive en oppgave hvor du analyserer de realistiske i en tekst, så se nærmere på sidene våre om realismens kjennetegn, trekk og temaer og realistisk litteratur. Det kan hende du ser noe i teksten som du ikke hadde oppdaget tidligere. 

Du kan også ta utgangspunkt i en bestemt forfatter og få inspirasjon fra våre forfattersider. Det kan f.eks. være at du vil fokusere på realistiske og naturalistiske trekk i Amalie Skrams forfatterskap: Her kan du både bruke forfattersiden vi har om Skram, vår kompendium om naturalismen samt analysehjelpene vår til Skrams tekster, f.eks. «Karens Jul».…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn