Ravnkjell Frøysgòdes saga

Her får du hjelp til å analysere og tolke Ravnkjell Frøysgòdes saga. Den kalles også Hrafnkels saga Freysgòda eller Ravnkjells saga.

Du får først sammendrag og ordforklaringer til hvert av de 16 kapitlene, samt bakgrunnskunnskap om sagaene og sagatiden. Deretter får du Studienetts detaljerte analyse og tolkning av sagaen. Vi gir deg også oppgaver som kan hjelpe deg i gang. Til slutt får du forslag til hvordan du kan sette sagaen i perspektiv.

Hvis du trenger et raskt overblikk, kan du lese våre notater til teksten.

Tekstutgaver av sagaen

Sagaen er oversatt flere ganger. I denne webboken har vi brukt en relativt ny oversettelse til norsk, hvor sidetallene i sitatene våre også stammer fra. Utgaven er oversatt av Silje Beite Løken. Sagaen er utgitt i verket:

Jørgensen J.G., Hagland J.R., red. (2014). Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter. Reykjavik: Saga forlag.

Du kan også lese sagaen online.

Du kan finne noen av de tidligere oversettelsene av sagaen til norsk på websiden heimskringla.no. Disse oversettelsene blir imidlertid i dag ansett for å være mangelfulle.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Stram fortelleteknikk og stramt språk skaper fokus på de dramatiske høydepunktene

Sagaen bruker forskjellige virkemidler til å skape en medrivende fortelling, hvor fokus er på høydepunktene. Det betyr f.eks. at uvesentlige detaljer er klippet ut. Eksempelvis reduseres de seks suksessrike årene hvor Såm er høvding, til et par setninger (s. 241). 

Sagaen er bygd opp i en veksling mellom panoramisk og scenisk fortelling. Det panoramiske brukes til begivenheter som ikke er avgjørende for handlingen. F.eks. som Såms suksessrike år. Det sceniske brukes til fortellingens viktigste scener, og her får vi flere detaljer samt dialog.

Språket i sagaen er renset for «pynt» i form av beskrivende adjektiver eller billedspråk. I stedet blir fortellingen formidlet med et enkelt språk uten følelser. Den underspilte stilen er faktisk med på å øke dramaet i enkelte scener. Eksempelvis er Ravnkjells drap på Einar beskrevet uten detaljer om blod eller sorg (s. 231). Det får drapet til å fremstå mer brutalt. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Ravnkjell Frøysgòdes saga

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.