Voksenlivet

Utviklingspsykologien handler også om vår psykologiske utvikling i voksenlivet. I det moderne samfunnet handler utvikling mer om å forbli ung enn det å bli voksen. Man sier at man i dag lever i en ungdomskultur. For eksempel er plastiske operasjoner, hvor målet å se ung ut, desto mer populære.

...

Livsvendingen

Livsvendingen er det tidspunktet i livet hvor vi begynner å utvikle oss psykisk samtidig med at vi biologisk sett ”forfaller”. Tidligere har biologisk utvikling og psykologisk utvikling forgått samtidig. Men i dag kan man utvikle seg og lære nye ting også mens man blir gammel. Ifølge Johan Fjord Jensen er den biologiske aldringen en mulighet til å erkjenne at livet er endelig og forfallet uunngåelig. Det å erkjenne at man ikke skal leve evig kan faktisk gjøre at man lever et mer tilfredsstillende liv. Fjord Jensen mener at det er tre forskjellige kriser som sammenfaller med livsvendingen:

  1. Midtlivskrisen: Denne krisen oppstår som regel omkring 40-årsalderen. I denne perioden merker man at det biologiske forfallet er i gang og at livet ikke er uendelig.

...

Kriser i livet

Johan Cullberg arbeidet med psykologiske kriser. Ifølge Cullberg finnes det to former for kriser: Utviklingskriser og traumatiske kriser.

  1. Utviklingskriser: En utviklingskrise er en krise som oppstår som følge av naturlige begivenheter. Dette kan for eksempel være i forbindelse med å bli voksen, eller når en kvinne skal føde sitt første barn. Disse krisene minner om Erik Eriksons utviklingsfaser, som han faktisk betegnet som en form for kriser.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn