Tradisjonelle teorier

Tradisjonelle teorier innen utviklingspsykologien er Freuds psykoanalyse, Eriksons psykososiale utviklingsmodell og Mahlers utviklingsteori. Disse er psykoanalytiske teorier som fokuserer på utviklingen i barndommen.

Psykoanalysen: Den psykoseksuelle utviklingen

Freud oppfattet barnets utvikling som oppdelt i tre psykoseksuelle faser. At det er seksuelle faser betyr imidlertid ikke at det er snakk om seksualitet som voksne forstår det. Det handler om at barn i forskjellige aldre opplever en følelse av lyst for forskjellige ting, og at det er noen bestemte stadier som alle menneskebarn må igjennom på en god måte for å utvikle seg normalt.

Fiksering: Freud mente at barnet ville risikere å bli fiksert (=fastlåst), hvis det ikke kom godt nok igjennom en fase. Utviklingen ville dermed stoppe og personligheten bli preget av den problemstillingen som aldri ble løst.

Freud mente at utviklingen bestod av fem faser:

  1. Den orale fasen: Den orale fasen (oral=munnen) varer fra 0-½ år. Lyst er i denne fasen knyttet til munnen. Freud tillegger den orale fasen stor betydning. 

...

Erik Erikson

Akkurat som Freud var Erik Erikson en psykoanalytiker. Erikson utviklet imidlertid Freuds teori. Det er to grunnleggende forskjeller i Eriksons teori i forhold til Freud.

For det første mente Erikson at mennesket utvikler seg i løpet av livet. Utviklingen slutter ikke etter puberteten. For det andre mente han at det burde være snakk om psykososial utvikling i stedet for psykoseksuell.

Erikson oppdelte utviklingen i åtte deler som man må igjennom. Hver fase kalte han for en utviklingskrise, da man enten kan komme godt eller dårlig ut av den.

...

Margaret Mahler

Margaret S. Mahler har også utgangspunkt i psykoanalysen. Hun fokuserte kun på de første årene av barnets liv. Dette kalte hun for den ”psykiske fødsel”, da det er i denne perioden barnet lærer å tenke og føle og forstå andre. Ifølge Mahler er den grunnleggende konflikten mellom avhengighet og uavhengighet av omsorgspersonene. 

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn