Familien

Barnets utvikling avhenger av både arv og miljø. Av miljøfaktorer spiller familien en veldig viktig rolle. Familien er den viktigste gruppen innen utviklingspsykologien.

På de følgende sidene kommer vi inn på forskjellige familietyper, livsformer, oppdragelsesstiler og parforhold.

Den senmoderne familien

Den mest alminnelige formen for familie i Danmark har endret seg fra å være ”kjernefamilien” bestående av to foreldre og to barn. I dag gjennomføres flere skilsmisser (40 % av inngåtte ekteskap) og det finnes flere ”alternative” leveformer: bofellesskaper, papirløse forhold, sammenslåtte familier osv.

Man må huske at det ikke nødvendigvis er negativt for barnets utvikling at familien er mindre stabil enn tidligere. 

...

Fire familietyper

Lars Dencik har en teori om familietyper. Han mener at familier varierer i forhold til om de legger stor eller liten vekt på fellesskapet, og om de legger stor eller liten vekt på individet. Man ender følgende opp med fire moderne familietyper:

  1. Teamfamilien: I denne familietypen fungerer familien som et lag som skal koordinere den enkeltes drømmer og forventninger.

...

Livsformer i familien

Man kan tale om tre forskjellige livsformer i moderne familier:

Den selvstendige livsformen

I den selvstendige livsformen er én eller begge foreldrene eier av deres egen virksomhet og kan derfor fritt tilrettelegge arbeidet. Skillet mellom jobb og fritid er ikke fullt så tydelig. I denne familietypen kommer ofte familien i andre rekke.

...

Oppdragelse og oppdragelsesstiler

Diane Baumrind er en amerikansk psykolog. Hun har undersøkt sammenhengen mellom foreldrenes måte å oppdra barna på og konsekvensene for barnas utvikling. Baumrind oppdaget at man kan snakke om fire slags oppdragelsesstiler. I den sammenheng skal man vurdere om foreldrene setter mange grenser og stiller mange krav til barna...

...

Parforhold

I dag går vi ikke lenger inn i et parforhold fordi vi er økonomisk eller praktisk avhengige av hverandre. Singellivet er et valg som mange velger og nyter.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn