Teoretikere innen psykologi

Dette er en oversikt over teoretikerne som blir nevnt i denne nettboken. Hvert navn lenker til siden hvor personen først blir nevnt. Listen er ordnet alfabetisk etter etternavn. Klikk på navnet for å lese om personens teorier.

Mary Ainsworth

Gordon Allport

Solomon Asch

Jean Baudrillard

Diane Baumrind

Albert Bandura

Wilfred Bion

John Bowlby

Walter Cannon

Johan Cullberg

Mihaly Csikszentmihalyi

Lars Dencik

Erik Erikson

Hans Eysenck

Viktor Frankl

Sigmund Freud

Howard Gardner

Anthony Giddens

Erving Goffman

Daniel Goleman

Harry Harlow

Frederick Herzberg

Carl Gustav Jung

Melanie Klein

Richard Lazarus

Gustave Le Bon

Margaret Mahler

Abraham Maslow

Douglas McGregor

Stanley Milgram

Bo Netterstrøm

Ivan Pavlov

Jean Piaget

Robert Rosenthal

Jean-Jacques Rousseau

Carl Rogers

Edgar Schein

Muzafer Sherif

Burrhus F. Skinner

Daniel Stern

René Spitz

Lev Vygotsky

John Broadus Watson

Jürg Willi

Donald Winnicott

Irvin D. Yalom

Bobby Zachariae

Thomas Ziehe

Kildeliste

Til utarbeidelsen av nettboken har vi brukt følgende kilder:

Larsen, Ole Schultz (2013). Psykologiens Veje. Systime: Viborg.

Levander, Martin, Hanne Hylsberg & Michael Rantzau-Meyer (2011). Anvendt Psykologi. Systime: Viborg.

Rantzay-Meyer (2009). Anvendt Psykologisk Leksikon. Systime: Viborg.