Viktige teoretikere

Her få du overblikk over de viktigste teoretikerne innen sosialpsykologien.

Muzafer Sherif

Muzafer Sherifs psykologiske Robbers Cave-eksperiment (røverhule-eksperiment) viste hvordan fordommer og stereotypiske oppfattelser enkelt oppstår i grupper.

Sherif tok 22 11-årige gutter med på sommerleir.

...

Solomon Asch

Psykologen Solomon Asch er kjent for sitt ”conformity experiment”. Dette er et eksperiment omhandlende gruppepress og som illustrerer gruppemedlemmers tendens til konformitet.

...

Stanley Milgram

Milgram-eksperimentet ble gjennomført av psykologen Stanley Milgram i 1960-årene. Han valgte ut 40 alminnelige forsøkspersoner. Når hver av dem møtte opp til forsøket møtte de en forsøksleder i hvitt frakk, og det de trodde var en annen forsøksdeltaker (i virkeligheten var det en skuespiller). Dernest ble det holdt en loddtrekning, slik at den riktige forsøkspersonen i forsøket fikk rollen som ”lærer” og den falske ”elev”.

...

Philip George Zimbardo

Philip Zimbardos eksperiment ble utført i 1970-årene på Stanford-universitetet. Det kalles også for Stanford fengselseksperimentet eller Zimbardos fengselseksperiment.

Psykologiprofessoren Zimbardo delte tilfeldig opp 21 fullstendig alminnelige studenter som henholdsvis ”fanger” og ”fangevoktere”. Fangene ble satt i håndjern, fikk på seg fengselsklær og ble plassert i et ”fengsel” i kjelleren under universitetet. Fangevokterne fikk uniformer, solbriller som skjulte øynene deres og en trestav.

...

Robert Rosenthal

Robert Rosenthal er kjent for sitt eksperiment i en skoleklasse i California i USA. En ny lærer fikk vite at det var blitt foretatt tester av elevenes potensial. Hun fikk også vite hvem som hadde stort potensial og hvem som hadde lite potensial. Etter ett år viste det seg at de elevene som hadde stort potensial klarte seg mye bedre enn dem som hadde lite potensial.

...

Edward Thorndike

Thorndike er blant annet kjent for å fremsatt halo-effekten. Den handler om at man gjerne vil tilskrive en person flere egenskaper av samme art, som vi allerede har kjennskap til.

...

Katz og Braly

Katz og Braly bad i 1930-årene 100 universitetsstudenter om å lage lister over de viktigste trekkene ved forskjellige etniske grupper (tyskere, italienere, kinesere, afrikanere osv.).

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn