Kulturpsykologi

Kulturpsykologi er det feltet innen psykologien som handler om hvordan vi oppfatter forskjellige kulturer og hva som skjer under kulturmøter, når mennesker fra forskjellige kulturer møter hverandre.

Etnosentrisme handler om å dømme kulturer ut ifra vår egen kulturs normer. Dette er en menneskelig, men kan være negativt da det forhindrer en i å forstå andre kulturer.

Kulturmøter

Kulturmøter oppstår når folk fra forskjellige kulturer møtes. Typisk vil det være en majoritet (et flertall) og en minoritet (et mindretall). Jamfør gruppeprosesser risikerer man at minoriteten blir sett ned på og diskriminert på grunn av majoritetens fordommer.

En minoritet kan bo i et annet land med en annen kultur, hvor et kulturmøte finner sted, på tre måter:

  1. Assimila
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn