Interpersonell kommunikasjon og sosial kognisjon

Dette avsnittet omhandler i hovedsak interpersonell kommunikasjon. Vi gjør greie for nonverbal kommunikasjon, Joharis vindu, konflikter og konflikttrappen. I tillegg redegjør vi kort for sosial kognisjon

Interpersonell kommunikasjon

Interpersonell betyr at det foregår noe mellom mennesker. Kommunikasjon handler om å dele informasjon i fellesskap ved hjelp av språk.

Man kaller språket for en kode og de enkelte ordene for tegn. Man kan skille mellom verbal kommunikasjon (=muntlig kommunikasjon) og nonverbal kommunikasjon (ikke-muntlig kommunikasjon).

Når vi snakker med andre tolker vi meningen som kommuniseres. Det som blir sagt gir ofte kun mening fordi mottakeren aktivt tolker det ut ifra situasjonen, og en antakelse om at mottakeren befinner seg i samme verden som avsenderen.

Nonverbal kommunikasjon

Hver gang ansikt-til-ansikt kommunikasjon finner sted, forekommer det også nonverbal kommunikasjon. Nonverbal kommunikasjon er:

Mimiske koder: Dette er noe vi gjør med ansiktet. For eksempel vet vi at et nikk betyr ”ja” i Norge, men i Kina betyr det for eksempel ”nei”.

Gestuelle koder: Dette er noe vi gjør med kroppen. For eksempel fremstår man som aggressiv hvis man vifter opp og ned med armene.

Positur-koder: Disse kodene handler om kroppsholdninger og kroppsstillinger. Noen ganger kan for eksempel det å legge armene i kors vise at man er tilbakeholden. Ofte kan det være bevisst.

Koder for øyekontakt: Dette dreier seg om hvor lenge man kan se hverandre i øynene. For eksempel kan det å stirre den andre i øynene virke truende.

Ekstra-verbale koder: Disse kodene handler om den måten vi snakker på. For eksempel om vi roper, hvisker, tonefall osv.

...

Sosial kognisjon

Sosial kognisjon handler om hvordan vi tenker sammen med andre. Vi lærer å forstå andre mennesker som mennesker...

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn