Roller og rolletyper

I det følgende skal vi redegjøre for roller, rolletyper i samfunnet og rolletyper i hverdagen.

Roller i grupper er i stor grad som rollene i et skuespill. En rolle er en rekke forventninger til hvordan et bestemt medlem med en bestem posisjon, bør handle i en gruppesammenheng. 

...

Rollekonflikter

Når det oppstår problemer i forbindelse med den eller de rollene en bestemt person har, kaller man det en rollekonflikt.

Hvis det forekommer forskjellige og motsettende forventninger til en rolle, er det snakk om en intra-rollekonflikt

...

Komplementære roller

Ofte er roller definert i forhold til andre (det må for eksempel være minst én elev for at man kan snakke om en lærer).

...

Formelle og uformelle roller

Formelle roller er roller som på samme måte som formelle grupper, har nedskrevne og veldefinerte regler. Dette kan for eksempel være rollen som minister eller rektor.

...

Rolletyper i samfunnet

Man kan skille mellom tre rolletyper i samfunnet:

Tilskrevne roller er roller vi blir gitt av samfunnet. Roller som handler om vår etnisitet (altså hvor man stammer fra, som for eksempel norsk, dansk osv.), vårt kjønn og vår alder, er eksempler på tilskrevne roller.

...

Roller i hverdagen

Erving Goffman var en kanadisk sosiolog. Han fokuserte på hvordan vi i hverdagen ”spiller” noen bestemte roller.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn