Gruppeprosesser: Konformitet, gruppepolarisering og gruppetenkning

Noen helt bestemte psykologiske prosesser foregår kun når vi befinner oss i en gruppe. Dette kan for eksempel være gruppepress, konformitet, gruppetenkning, gruppepolarisering eller massehypnose.

Gruppepress

I grupper har medlemmene en tendens til å tilegne seg de samme holdningene og verdiene og oppføre seg på samme måte.

...

Konformitet (Asch)

Ifølge psykologen Solomon Asch er konformitet en adferd hvor den enkelte innretter seg etter gruppens normer og ønsker. Konformitet handler om å gjøre det samme som de andre gjør.

...

Gruppetenkning

Når vi er i grupper fungerer ikke den enkeltes tenkning helt på samme måte som hvis vi var alene. Grupper når ofte frem til en beslutning uten å ha overveid alternativene godt nok og uten å ha evaluert situasjonen.

...

Gruppepolarisering

Når personer med samme holdning går sammen i en gruppe og diskuterer denne holdningen, blir deres felles holdning ofte mer ekstrem over tid.

...

Massehypnose

Gustave Le Bon var en fransk sosiolog. Han undersøkte minoriteter i samfunnet, og oppdaget at grupper noen ganger inntok en spesiell tilstand.

...

Mobbing

Mobbing er en adferd karakterisert av en gruppes systematiske forfølgelse eller utelukkelse av en person i en sosial sammenheng, hvor denne personen ikke kan slippe unna (Psykologiens Veje, s. 358). Dette kan for eksempel være på en arbeidsplass eller i en skoleklasse.

Mobbingen kan være åpenlys, altså slik at alle kan se det.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn