Gruppeprosesser: Konformitet, gruppepolarisering og gruppetenkning

Noen helt bestemte psykologiske prosesser foregår kun når vi befinner oss i en gruppe. 

Gruppepress

I grupper har medlemmene en tendens til å tilegne seg de samme holdningene og verdiene og oppføre seg på samme måte. Dette skyldes gruppepress, som er et sosialt press som påskynder at man oppfører seg i overensstemmelse med gruppens ønsker. Et eksempel på gruppepress er hvis en gutt stjeler godteri på butikken, fordi vennene hans har presset ham til å gjøre det.

Konformitet (Asch)

Ifølge psykologen Solomon Asch er konformitet en adferd hvor den enkelte innretter seg etter gruppens normer og ønsker. Konformitet handler om å gjøre det samme som de andre gjør. Vi er konforme fordi vi har behov for anerkjennelse i en gruppe og for å unngå å bli isolert i gruppen. Dette er noe som ligger dypt inni oss, sannsynligvis fordi det å bli utelukket fra ens primærgruppe i gamle dager omtrent var ensbetydende med døden. Solomon Aschs eksperiment dreide seg om konformitet.

Hvis man ikke oppfører seg konformt, kan man risikere negative sanksjoner, som utelukkelse fra gruppen. Konform adferd kan til gjengjeld belønnes med positive sanksjoner, som status og privilegier. Positive sanksjoner kan for eksempel innebære at man får bestemme mer, eller at de andre utfører flere tjenester for en.

Gruppetenkning

Når vi er i grupper fungerer ikke den enkeltes tenkning helt på samme måte som hvis vi var alene. Grupper når o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn