Gruppepsykologi

Her skal vi se nærmere på gruppepsykologi. Gruppepsykologien undersøker hvordan vi mennesker bli påvirket av grupper. Vi begynner avsnittet med å forklare hva en gruppe er.

Hva er en gruppe?

Ifølge teorier innenfor gruppepsykologien har en gruppe 4 karakteristikker:

  1. Medlemmene har felles mål som bestemmer gruppens retning. For eksempel vil de ansatte i en barnehage ha et felles mål om å passe på barna, og dette bestemmer hvordan gruppen oppfører seg.
  2. Medlemmene har felles normer (=regler for adferd). For eksempel kan pedagogene i en barnehage ha en norm som tilsier at man ikke slår barna.
  3. En gruppe har et sett av roller. For eksempel kan gruppen bestå av en leder, en koordinator, en klovn osv.
  4. Gruppen er forbundet i et ”nettverk” utviklet ut ifra hvem som liker hverandre og hvem som ikke liker hverandre.

En gruppe kan altså være så mangt, nettopp fordi definisjonen er veldig bred. Man kan også si at det finnes flere forskjellige typer grupper. At en gruppe faller inn under én type, betyr ikke nødvendigvis at den ikke også kan være en annen type (for eksempel kan en gruppe både være en sekun...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn