Senmoderne psykologi

Den senmoderne psykologien er en av de nyeste retningene innenfor psykologien. Her er fokuset på hvordan samfunnet har endret seg i de seneste årtiene. Det er også fokus på identitet, hvordan vi skaper identiteten vår og hva som skjer når identitetsskapelsen sporer av.

Sosiologen Anthony Giddens er en av hovedpersonene innen denne retningen. Den senmoderne psykologien låner teorier og begreper fra Giddens’ sosiologi.

Den senmoderne psykologien er i stor grad en ungdomspsykologi, da den er interessert i hvordan vi utvikler identiteten vår i ungdomsårene og 20-årene.

Det senmoderne samfunnet

Den engelske sosiologen Anthony Giddens sier at samfunnet i dag er senmoderne. På slutten av 1800-tallet gikk samfunnet i retning av å være et tradisjonelt samfunn til å bli et moderne industrisamfunn. Mange mennesker flyttet til byene, og produktiviteten steg mye. Nye teknologier kom også på banen, for eksempel utviklet legevitenskapen og ingeniørkunsten seg betydelig. 

...

Ungdommen i det senmoderne samfunnet

I dagens samfunn er ikke ungdommen en bestemt alder man for eksempel har fra man er 15 til man er 25 år.

Selve ideen om at det finnes en ”ungdomsperiode” mellom barndommen og voksen alder oppstod først i løpet av det 20. århundre.

...

Valg og muligheter

Det senmoderne samfunnet tilbyr en rekke nye muligheter til menneskene. Dette skyldes ulike prosesser:

  1. Velferds- og forbrukssamfunnet: Vi kan i dag velge mellom mange forskjellige varer, ytelser og fritidsaktiviteter.
  2. Utdannelse: Det er i dag mange flere som får en utdannelse enn tidligere. Dette gir også nye muligheter.
  3. Kulturell frigjøring: Ifølge den tyske sosiologen Thomas Ziehe medfører samfunnsutviklingen at tradisjoner i dag spiller en langt mindre rolle enn tidligere.

...

Sosiale arenaer og roller

Unge bruker i dag mer tid i mange forskjellige sammenhenger. Man har for eksempel familien, kjæresten, barndomsvennene, vennene fra videregående skole osv. Man kaller disse forskjellige situasjonene for arenaer. Arenaene gir de unge en mulighet for identitetsdannelse. Men man kan godt ha forskjellige identiteter, alt etter hvilken arena man befinner seg i.

...

Baksiden av det senmoderne samfunnet

Selvdannelse og anoreksi: Alt ansvaret og forventningen til at man skal skape sin egen identitet kan bli for mye for unge mennesker. Hvis man ikke kan håndtere selvdannelsen som er påkrevd, kan man risikere å sette seg selv til siden. 

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn