Senmoderne psykologi

Den senmoderne psykologien er en av de nyeste retningene innenfor psykologien. Her er fokuset på hvordan samfunnet har endret seg i de seneste årtiene. Det er også fokus på identitet, hvordan vi skaper identiteten vår og hva som skjer når identitetsskapelsen sporer av.

Sosiologen Anthony Giddens er en av hovedpersonene innen denne retningen. Den senmoderne psykologien låner teorier og begreper fra Giddens’ sosiologi.

Den senmoderne psykologien er i stor grad en ungdomspsykologi, da den er interessert i hvordan vi utvikler identiteten vår i ungdomsårene og 20-årene.

Det senmoderne samfunnet

Den engelske sosiologen Anthony Giddens sier at samfunnet i dag er senmoderne. På slutten av 1800-tallet gikk samfunnet i retning av å være et tradisjonelt samfunn til å bli et moderne industrisamfunn. Mange mennesker flyttet til byene, og produktiviteten steg mye. Nye teknologier kom også på banen, for eksempel utviklet legevitenskapen og ingeniørkunsten seg betydelig. På slutten av 1900-tallet hadde denne prosessen eskalert så mye at det ifølge Giddens var snakk om et nytt samfunn, nemlig det senmoderne samfunnet.

Akselerasjon som kjennetegn: Giddens mener at utviklingen innen teknologi og velstand på slutten av 1900-tallet foregikk stadig hurtigere, så hurtig at det var vanskelig å følge med. Man begynte å handle mer og mer med andre land (globalisering), og internett og sosiale medier kom på banen. Gamle tradisjoner som religion spilte en stadig mindre rolle. Denne akselerasjonen (økning av hastighet) mener Giddens er det grunnleggende kjennetegnet for det senmoderne samfunnet.

Baudrillard og det selvreferensielle samfunnet: Jean Baudrillard var en fransk sosiolog og filosof. Han mente at det senmoderne samfunnet kan ses som selvreferensielt (det handler om seg selv). Dette betyr at folk i samfunnet reflekterer over hvor samfunnet er på vei. For eksempel har den senmoderne psykologien oppstått i nettopp det samfunnet som det selv prøver å beskrive. Ifølge Baudrillard søker alltid samfunnet etter en mening som ikke kan oppnås. For eksempel kan det finnes én bestemt oppfattelse av verden i vestlige land, men en annen i østlige.

Ungdommen i det senmoderne samfunnet

I dagens samfunn er ikke ungdommen en bestemt alder man for eksempel har fra man er 15 til man er 25 år.

Selve ideen om at det finnes en ”ungdomsperiode” mellom barndommen og voksen alder oppstod først i løpet av det 20. århundre.

Dette henger også sammen med a...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn