Psykiske lidelser

Her kan du lese et kort sammendrag av de viktigste begrepene assosiert med psykiske lidelser. Du kan lese mer om hvert begrep i vårt kompendium om psykiske lidelser.

Hva er psykiske lidelser?

 • Psykiske lidelser er langvarige psykiske tilstander som kan hemme en persons livskvalitet.
 • Historisk har det skjedd noen skift i hva som har blitt ansett som psykiske lidelser, i takt med skift i folks holdninger.
 • I det senmoderne samfunnet har det skjedd en økning i antall mennesker som blir diagnostisert med en psykisk lidelse. Det er imidlertid ikke entydig om økningen skyldes flere tilfeller eller bare at folk har blitt bedre til å oppsøke hjelp.
 • Noen psykiske lidelser er ekstreme og vedvarende varianter av alminnelige følelser, mens andre kan medføre desiderte vrangforestillinger og hallusinasjoner.
 • Det er ofte overlapp mellom diagnosene hos den enkelte pasienten, fordi flere av de vanligste psykiske lidelsene også kan øke risikoen for å utvikle andre psykiske lidelser. Det er f.eks. mer sannsynlig å utvikle depresjon hvis man har angst fra før.

Angst

 • Angst er en slags vedvarende bekymringstilstand som kan dominere en persons hverdag.
 • Man kan skille mellom generalisert angst og fobisk angst. Generalisert angst er ikke rettet mot noe bestemt, mens fobisk angst er rettet mot en helt spesifikk ting eller situasjon.
 • Angst kan gi fysiske symptomer i kroppen, som f.eks. hjertebank eller søvnproblemer.
 • Årsaker til angst kan f.eks. være ubalanser i hjernens nevrotransmittere, eller et liv merket av traumatiserende forhold eller begivenheter.
 • Angst kan f.eks. behandles med kognitiv terapi og psykoedukasjon, hvor personen blir trent i å gjenkjenne de tankemønstrene som angsten medfører. Alvorlig angst kan kreve medisinsk behandling. Noen antidepressiver kan f.eks. også dempe symptomene ved angst.
 • Fobisk angst behandles typisk med eksponeringsterapi, hvor personen gradvis blir konfrontert med det som han/hun frykter i trygge rammer.

Depresjon

 • Depresjon er en vedvarende tilstand av tristhet som kan dominere en persons hverdag.
 • De tre primære symptomene på depresjon er nedsatt humør, redusert energinivå og nedsatt interesse for omverdenen.
 • Årsakene til depresjon kan f.eks. være biologiske og relatert til hjernens nivå av serotonin - en nevrotransmitter som medvirker til å regulere humøret. Depresjon kan imidlertid også
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn