Selvet og identitet

Her redegjør vi for selvet og identitet. Vi gjør blant annet greie for hva Daniel Stern, Ronald D. Laing og John Dewey mener om selvet. Dernest forklarer vi hva som menes med identitet.

Selvet

Selvet er senteret for vår psykiske verden. Det er den måten vi opplever oss selv på. Selvet er svaret på ”hvem er jeg?”. Vi har alle en fornemmelse av hvem vi selv er, men det kan være vanskelig å fortelle dette til andre.

...

Identitet

Innenfor psykologien handler identitet om at man over tid føler at man er den samme personen (man er identisk=den samme). Identitet er svaret på spørsmålet: ”hva er jeg?”.

Ens identitet kan for eksempel være ens gruppetilhørighetsforhold (”jeg er norsk”), kjønn (”jeg er en jente”), familieforhold (”jeg er en datter”), eller det kan handle om ens...

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn