Personlighet

Personlighet er et veldig bredt begrep som er vanskelig å definere. Personlighet er det enkelte menneskets karaktertrekk, motiver, evner og viten.

Personlighetspsykologien beskjeftiger seg med hvordan vi som mennesker adskiller oss fra hverandre. Det er nemlig det som gjør at vi adskiller oss fra andre som definerer den enkeltes særlige personlighet.

I Hellas ca. 500 år før vår tidsregning mente man at det fantes fire ulike personlighetstyper:

  1. Den melankolske personligheten (pessimistisk, trist)
  2. Den flegmatiske personligheten (rolig og besindig)

...

Hans Eysencks personlighetsteori

Hans Eysenck beskrev personligheten ut ifra tre forskjellige trekk. Eysenck mente at vi innehar ulike mengder av de tre trekkene, og at man kan beskrive personligheten ut ifra disse. Teorien hans heter PEN-teorien, grunnet de tre forbokstavene til de tre trekkene:

...

Dobbeltheten i mennesket: Forsiktighet og risikovillighet

Ifølge den danske psykologen Henrik Høgh-Olesen varierer folks personlighet i forhold til hvordan de håndterer nye situasjoner.

  1. Den forsiktige typen undersøker alle valgmuligheter før den tar en beslutning. Denne typen mennesker tar ikke mange sjanser i livet, men liker struktur og orden. Hvis det blir for ekstremt...

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn