Arbeidspsykologi

Arbeidspsykologi handler om de psykologiske faktorene som har betydning for oss i arbeidet. Det dreier seg blant annet om arbeidsglede, stress, arbeidet og identitet og motivasjon i jobben.

I det følgende kommer vi inn på de mest grunnleggende teoriene innen arbeidspsykologien.

Stress

Å være stresset vil si å føle seg presset over det man rent psykisk kan klare. Det kan for eksempel være for lange arbeidstider, at man frykter å bli sparket eller noe helt annet.

Stress kan ses på tre måter:

  1. Stress som biologisk fenomen (de fysiske reaksjonene i kroppen).
  2. Stress som psykologisk fenomen (opplevelsen av stress og måten vi håndterer det på).
  3. Stress som sosialt/miljømessig fenomen (fokus på miljøet og hva som er stressende).

Kamp/flukt-mekanismen

Den amerikanske legen Walter Cannon beskrev menneskets kamp/flukt-mekanisme. Mekanismen dreier seg om at mennesker (og andre dyr) har to umiddelbare reaksjoner til rådighet når en trussel plutselig oppstår: Enten tar man opp kampen eller forsøker man å unnslippe ved å flykte. Denne mekanismen har betydning for vår forståelse av hva stress er.

...

Behandling av stress

Den danske psykologen Bobby Zachariae har jobbet med hvordan man kan behandle arbeidsrelatert stress og stress som skyldes sykdom.

...

Arbeid, identitet og motivasjon

Vårt arbeid har stor betydning for hvem vi føler at vi er (vår identitet). For å ha et godt liv er det for eksempel viktig at man føler seg tilfreds med jobben sin.

...

Ledelsesteorier

Det finnes noen grunnleggende teorier innen ledelse på arbeidsplassen. Disse gjennomgår vi her.

Virksomhetskulturen

Edgar Schein er en amerikansk forsker som jobber med ledelse i forbindelse med det han kaller virksomhetskulturen. Denne består av normene og tradisjonene på en bestemt arbeidsplass. Schein mener at en virksomhetskultur inneholder tre nivåer:

...

Management-teorier

Det er også andre ting som har betydning for om vi tillegger oss en ”arbeidsidentitet”. Måten lederne oppfører seg på spiller for eksempel en stor rolle. Teorier om hva god ledelse er kalles ledelsesteorier. Det finnes forskjellige syn på hva en god ledelse skal sørge for:

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn