Personlighet og identitet

Personlighet og identitet handler i utgangspunktet om hvordan vi egentlig er som mennesker. Her dreier det seg om selve kjernen i det å være et menneske.

I virkeligheten handler mye av psykologien om personlighet og identitet. For eksempel handler Eriksons utviklingspsykologi om hvordan personligheten utvikles fra vi blir født. Giddens' senmoderne psykologi handler om hvordan vår identitet fungerer i samfunnet vi lever i. Psykoanalysen handler også om hvordan personligheten vår er strukturert og hvilke krav som finnes til selvet.

På de neste sidene kommer vi inn på selvet, identitet, personlighet, dobbeltheten i mennesket, psykoanalyse og nyere utviklinger av psykoanalyse og arbeidspsykologi.

Utdrag:

Identitet

Innenfor psykologien handler identitet om at man over tid føler at man er den samme personen (man er identisk=den samme). Identitet er svaret på spørsmålet: ”hva er jeg?”.

Ens identitet kan for eksempel være ens gruppetilhørighetsforhold (”jeg er norsk”), kjønn (”jeg er en jente”), familieforhold (”jeg er en datter”), eller det kan handle om ens fritidsaktiviteter (”jeg er en fotballspiller”).