Personlighet og identitet

Her kan du lese et kort sammendrag av de viktigste begrepene til personlighet og identitet. Du kan lese mer om hvert begrep i vårt kompendium om personlighet og identitet.

Innholdsfortegnelse

Personlighet

  • Personlighetspsykologien beskjeftiger seg med de psykologiske trekkene som kan variere fra person til person.
  • I personlighetspsykologien anvender man ofte personlighetstest til å vurdere hvordan folk scorer på forskjellige personlighetstrekk, og eventuelt hvilken personlighetstype de tilhører.
  • Femfaktormodellen (The Big Five) er en av de mest berømte personlighetsmodellene. Den deler personligheten i fem forskjellige egenskaper: Åpenhet, samvittighetsfullhet, omgjengelighet, anspenthet og utadvendthet.

Identitet

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn