Moderne kognitiv psykologi

Den moderne kognitive psykologien startet i 1960-årene, da datamaskinen på dette tidspunktet var oppfunnet og kunne brukes som modell for kognitive prosesser. Kognitiv psykologi oppfatter hjernen som en datamaskin innbefattende hukommelse, oppmerksomhet, persepsjon og tenkning.

På samme måte som en datamaskin får informasjon fra omverdenen, bearbeider den og gir et resultat, bearbeider vi mennesker også informasjon fra omverdenen og reagerer på den.

Oppmerksomhet

Oppmerksomhet handler om å fokusere våre sanser på noen bestemte ting i omgivelsene. Man kan kun være oppmerksom på et lite utsnitt av omverdenen på en gang. Det er blant annet dette gestaltpsykologien dreier seg om. Man sier at mennesket har en selektiv oppmerksomhet.

...

Persepsjon

Persepsjon handler om hvordan vi tolker det som vår oppmerksomhet er rettet mot. Vi oppfatter ikke bare virkeligheten i et 1:1 forhold. Dette betyr at vi ikke oppfatter virkeligheten akkurat som den er i seg selv. Derimot oppfatter vi virkeligheten gjennom vår hjernes fortolkninger av det vi sanser.

Objektpersepsjon dreier seg om hvordan vi oppfatter ting (objekter). Det finnes to meninger om hvordan vi gjør dette:

...

Hukommelse

Hukommelsen er det som binder fortiden, nåtiden og fremtiden sammen for oss mennesker. Den er helt avgjørende for våre liv. Prøv bare å tenke på hvor hemmende det er å bli dement.

Man kan dele hukommelsen opp i forskjellige typer:

  1. Sensorisk hukommelse: I denne typen for hukommelse lagres alle sanseinntrykkene kortvarig (i ca. 1 sekund). Vår oppmerksomhet sørger dernest for å velge ut en del av informasjonene i den sensoriske hukommelsen, for deretter å ta dem med videre. Du kan teste den sensoriske hukommelsen ved å hurtig kikke på noen objekter og så se hurtig bort igjen.
     
  2. Korttidshukommelse: Informasjonene som vi er oppmerksomme på ender opp i denne typen for hukommelse. Her oppholder de seg i ca. 1 minutt. 

...

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en videreutvikling av adferdsterapi. Den kognitive terapien fokuserer på hvordan våre tankemønstre fungerer som innlærte reaksjoner. For eksempel kan vi lære at hver gang vi møter nye mennesker, så synes de at vi er kjedelige. Derfor slutter vi å snakke med nye mennesker.

Automatiske tankemønstre og dysfunksjonelle skjemaer

Den amerikanske psykiateren Aaron Beck demonstrerte at deprimerte mennesker ofte har negative automatiske tanker.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn