Læring

Her kan du lese et kort sammendrag av de viktigste begrepene i læringspsykologi. Du kan lese mer om hvert begrep i vårt kompendium om læring.

Læringsteorier

  • To av de viktigste læringsteoriene er den behavioristiske læringsteorien og Piagets kognitive læringsteori.
  • Den behavioristiske læringsteorien forklarer læring gjennom mekanismer som kan observeres utenfra. Den sier at læring foregår gjennom klassisk betinging, operant betinging eller imitasjon.
    • Klassisk betinging betyr at en person mentalt forbinder to hendelser hvis personen gjentatte ganger observerer at de skjer i sammenheng.
    • Operant betinging betyr at en person naturlig vil forsøke å gjenta de handlingene som fører til belønning og unngå de handlingene som fører til straff.
    • Imitasjon betyr at en person kan lære en ferdighet raskere hvis han/hun observerer
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn