Intelligens

Intelligens er et omstridt begrep i psykologien. Den største uenigheten handler om hvorvidt det finnes én generell intelligens, eller om det finnes multiple (flere) intelligenser.

På de neste sidene kommer vi inn på emner som intelligenskvotient, intelligenstester, arv og miljø samt teorier om forskjellige typer for intelligens.

Intelligenskvotient

Den engelske psykologen Charles Spearman introduserte g-faktoren, den generelle faktoren. Det er denne faktoren man prøver å finne når man regner ut en persons intelligenskvotient (IK eller IQ).

...

Intelligenstester

I 1905 utviklet Alfred Binet den første intelligenstesten. I 1916 utviklet den amerikanske psykologen Terman Stanford-Binet prøven, som måler intelligenskvotienten hos barn og unge.

...

Arv og miljø i forhold til intelligens

Debatten om hvor stor rolle arven spiller for g-faktoren (IQ) i forhold til miljøet er veldig kontroversiell (altså en arv-miljø debatt).

...

De syv intelligenser

Det finnes psykologer som mener at man ikke kun kan snakke om én g-faktor. I stedet mener de at det finnes mange forskjellige intelligenser. Psykologen Howard Gardner er kjent for sin teori om syv intelligenser. De lyder som følger:

A. De tradisjonelle intelligensene:

1. De språklige intelligensene: Evnen til å snakke, skrive, lære språk, uttrykke seg.

...

Emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens (følelsesmessig intelligens) er en bred form for intelligens.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn