Psykologi 2 | Sammendrag

Dette er Studienetts sammendrag til Psykologi 2. Her finner du en oversiktlig og lett forståelig oppsummering av de viktigste teoriene, teoretikerne og retningene innenfor psykologifaget. Sammendraget fungerer utmerket som hjelp til eksamen, lekser og prøver i Psykologi 2.

I undervisningen er det mulig at temaene ikke tas opp i samme rekkefølge som vi gjør her. Temaene du lærer om i undervisningen kan derfor være sortert på en annen måte i veiledningen vår. Det er også mulig at vi ikke kommer inn på deler av pensumet ditt, men i hovedsak tar vi for oss de fleste hovedområdene innen psykologifaget.

Bruk sammendraget som hjelp og inspirasjon, og få oversikt over de ulike emnene innen psykologi og bedre karakterer.

Utdrag fra sammendraget:

Humanistisk psykologi

Den humanistiske psykologien oppstod i USA som en videreutvikling av den eksistensielle psykologien. 

For humanismen er fokuset det friske mennesket. Abraham Maslow, som stod i spissen for den humanistiske psykologien, mente at psykologiens fokus skulle være selvaktualisering. Selvaktualisering handler om å være kreativ, ha det godt med seg selv og utfolde de mulighetene man har.

Forskjellen mellom eksistensialisme og humanisme er at humanismen også fokuserer på menneskets medfødte behov. Fordi vi har noen grunnleggende sosiale behov som vi må utfolde og realisere, er ikke tilværelsen ifølge humanistisk psykologi meningsløs.

Abraham Maslow: Maslows behovshierarki

Maslow oppramser en rekke fundamentale behov som mennesket søker etter å oppfylle. Han mener at behovene befinner seg i et hierarki. I hierarkiet skal man oppfylle de laveste behovene før man prøver å oppfylle behovene på det neste ”trinnet”. Du kan lese mer om Maslow i vårt kompendium om psykisk helse.

Mihaly Csikszentmihalyi

En annen humanistisk psykolog er Mihaly Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi bruker ofte begrepet flow eller flyt til å beskrive den situasjonen hvor man i sin jobb glemmer tiden og situasjonen og andre bekymringer, og jobber fullstendig oppslukt av sin nåværende oppgave. Man kan si at man flyter gjennom arbeidet. Du kan lese mer om Csikszentmihalyi i vårt kompendium om psykisk helse.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Psykologi 2 | Sammendrag

[18]
Brukernes anmeldelser
 • 18.09.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kunne gjerne vært mer stoff om kommunikasjon da dette er svært relevant i faget
 • 15.10.2019
  Egentlig ikke bra i det hele tatt..
 • 13.10.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra
 • 16.09.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  litt mye tekst