Psykologi 2 | Vår 2023

Her kan du få hjelp til å besvare eksamenssettet i Psykologi 2 fra våren 2023. Vi gir deg et overblikk over kildene i forberedelsesmaterialet, samt gode råd til å besvare både oppgave 1 og oppgave 2

Utdrag

Her kan vi først og fremst se at Linus nylig har fått kjæresten Åsa, som later til å ha hatt en veldig positiv innvirkning på livet hans i en tid hvor det ellers hadde tatt en dårlig retning. Den sosiale støtten fra Åsa er altså en helsefremmende faktor. Dessuten inspirerer Åsa også Linus til å gjenfinne interessen for skolearbeidet, og engasjement på skolen er i seg selv en helsefremmende faktor.

Tidligere i Linus’ liv har engasjementet hans i svømmeklubben formodentlig fungert som en sterk helsefremmende faktor, siden den både har gagnet hans fysiske helse og gitt ham sosial støtte. Her kan du evt. bruke begrepet om den biopsykososiale modellen, som handler om det tette samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale påvirkninger i mennesket. Hvis noe har hatt en positiv effekt på både de sosiale og biologiske aspektene av Linus’ liv, så vil det sannsynligvis også spille positivt inn på hans psykiske helse. Siden Linus’ svømmeklubb senere ble oppløst, har han imidlertid plutselig mistet denne helsefremmende faktoren. Faktisk later tapet av svømmeklubbens sosiale fellesskap til å ha vært et så stort sjokk for ham, at det kan anses som en belastende livshendelse (en alvorlig risikofaktor). 

I perioder av livet har Linus formodentlig også kunnet finne god sosial støtte hos sin mor og morens side av familien, siden vi f.eks. hører at hun normalt har mulighet til å ta lange ferier sammen med Linus, hvor de også er sammen med storfamilien. En støttende forelder (og familie) er en helsefremmende faktor, og har kanskje også kunnet fungere som en resiliensfaktor, som har vært med på å redusere de negative effektene fra både skilsmissen og farens fravær og alkoholmisbruk. Det blir imidlertid også nevnt at Linus, siden starten på videregående, har fått dårligere kontakt med moren, noe som dermed også vil redusere styrken av denne resiliensfaktoren. Man ser ofte denne typen kjedereaksjoner, hvor den ene risikofaktoren er med på å sette gang i den neste. Ved starten av videregående utvikler Linus et alkoholmisbruk (risikofaktor), som fører til mindre engasjement på skolen (risikofaktor), hvilket fører til en dårligere relasjon med moren (risikofaktor). Det blir en ond sirkel av risikofaktorer, som kan være vanskelig å komme videre fra.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Psykologi 2 | Vår 2023

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.