Psykisk helse

Her kan du lese et kort sammendrag av de viktigste begrepene assosiert med psykisk helse. Du kan lese mer om hvert begrep i vårt kompendium om psykisk helse.

Hva er psykisk helse?

 • Psykisk helse omfatter hvor godt en person har det psykisk.
 • Psykisk helse kan være vanskeligere å beskrive enn fysisk helse, fordi man ikke på samme måte kan se på kroppen for å vurdere en persons psykiske helse.
 • Innenfor psykisk helse arbeider man med fire forskjellige normalitetsoppfatninger som kan brukes til å vurdere når en person er psykisk normal.
  • Den funksjonsbetingede normalitetsoppfatningen legger vekt på om en person kan fungere normalt i hverdagen (f.eks. utføre jobben sin).
  • Den subjektive normalitetsoppfatningen legger vekt på om personen selv føler seg psykisk normal.
  • Den kulturbetingede normalitetsoppfatningen legger vekt på hva som anses som psykisk normalt i personens kultur.
  • Den statistiske normalitetsoppfatningen legger vekt på hva statistiske undersøkelser peker på som psykisk normalt.

Livskvalitet

 • Livskvalitet omfatter hvor godt liv en person har.
 • Psykologien beskjeftiger seg særlig med de aspektene av livskvalitet som er tilknyttet en persons psykiske helse.
 • De norske myndighetene har presentert fem råd til å øke sjansene for en god livskvalitet.
  • Det første rådet er å knytte bånd, fo
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn