Læring

Her kan du lese et kort sammendrag av de viktigste begrepene i læringspsykologi. Du kan lese mer om hvert begrep i vårt kompendium om læring.

Læringsteorier

  • To av de viktigste læringsteoriene er den behavioristiske læringsteorien og Piagets kognitive læringsteori.
  • Den behavioristiske læringsteorien forklarer læring gjennom mekanismer som kan observeres utenfra. Den sier at læring foregår gjennom klassisk betinging, operant betinging eller imitasjon.
    • Klassisk betinging betyr at en person mentalt forbinder to hendelser hvis personen gjentatte gan
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn