Kognitiv psykologi

Her kan du lese et kort sammendrag av de viktigste begrepene i kognitiv psykologi. Du kan lese mer om hvert begrep i vårt kompendium om kognitiv psykologi.

Hva er kognitiv psykologi?

  • Kognitiv psykologi er en psykologisk retning med fokus på menneskets kognitive prosesser, herunder f.eks. oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse.
  • Den moderne kognitive psykologien var en reaksjon på behaviorismens tanke om at menneskers handlinger kan forklares utelukkende gjennom de ytre stimuliene de blir utsatt for. Den kognitive psykologien står fast ved at man også er nødt til å inkludere menneskers indre tankeprosesser for å forstå handlingene deres.

Oppmerksomhet

  • Menneskets oppmerksomhet er selektiv, så vi kan bare være oppmerksomme på en liten del av sanseinntrykkene våre av gangen.
  • Oppmerksomheten blir ubevisst påvirket av indre og ytre faktorer.
    • Indre faktorer er faktorer inne i selve hjernen, f.eks. våre erfaringer og preferanser.
    • Ytre faktorer er f
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn