Psykologi 1 | Sammendrag

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra vort sammendrag til Psykologi 1

Forebygging av psykiske vansker og lidelser

  • Stress- og sårbarhetsmodellen er en psykologisk modell som illustrerer at det kan være personlige forskjeller på hvor sårbar man er ift. å utvikle psykiske vansker og lidelser. Hvis man er veldig sårbar, skal det kanskje bare til noen få ting for å forstyrre ens psykiske helse, men hvis man har lav sårbarhet, kan man gjennomleve selv veldig voldsomme livsbegivenheter uten å utvikle psykiske problemer.
  • Teorien om opplevelse av sammenheng (OAS) prøver tilsvarende å forklare hvorfor noen mennesker er mer sårbare enn andre ift. å utvikle psykiske problemer. Ifølge OAS-teorien er det en avgjørende faktor at en person er i stand til å se livets utfordringer som begripelige, håndterbare og meningsfulle.
  • Den eksistensielle psykologen Viktor E. Frankl har fremsatt en teori om at man kan finne mening i livet ved å overveie hvilke oppgaver man står overfor å skulle løse. Ifølge Frankl kan tanken om livsoppgaver være et redskap til å komme igjennom selv voldsomme livskriser uten varige psykiske skader.
  • Fra samfunnets side gjør man også typisk forskjellige tiltak for å forebygge psykiske lidelser i befolkningen.
    • Universell forebygging er tiltak som er rettet mot hele befolkningen.
    • Selektiv forebygging er tiltak som er rettet mot bestemte personer eller grupper som er i særlig risiko for å utvikle psykiske problemer.
    • Indikativ forebygging er tiltak som er rettet mot personer som allerede har psykiske problemer, med fokus på å unngå forverring eller ytterligere problemer.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Psykologi 1 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.