Depresjon

Introduksjon

Depresjon er en av de mest utbredte psykiske lidelsene. Depresjon er kjennetegnet ved en vedvarende tilstand av tristhet, som kan tappe en person for livsenergi og initiativ. 

Det er selvfølgelig helt naturlig at en person opplever tristhet som reaksjon på bestemte livsbegivenheter (f.eks. dødsfall i nær familie). Det er imidlertid først snakk om depresjon som psykisk lidelse, hvis tristheten blir så vedvarende og så dominerende at personen gjennom en lenger periode har vanskeligheter med å føle noen form for glede ved noe som helst, og alt oppleves som tomt og likegyldig. 

Man kan skille mellom alvorlige, moderate og lette depresjoner, avhengig av hvor mange og hvor voldsomme symptomer personen opplever.

Bipolar lidelse er en spesiell psykisk sykdom som har visse fellestrekk med depresjon. Du kan lese mer om bipolar lidelse her.

Symptomer

De tre primære symptomene på depresjon er nedstemthet, nedsatt interesse for omverdenen og redusert energinivå. Alle kan selvfølgelig oppleve disse symptomene kortvarig, men hvis symptomene har vart i to uker eller mer, kan det være tegn på at man har den psykiske lidelsen depresjon.

De primære symptomene kan også føre til en rekke relaterte symptomer, som kan variere fra person til person. Noen kan f.eks. oppleve konsentrasjonsproblemer eller søvnløshet, mens andre kanskje mister appetitten eller blir rastløse. Typisk vil man også få negative tanker om seg selv. Man kan f.eks. bli overbevist om at man er et dårlig menneske, eller at andre mennesker ville fått et bedre ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn