Angst

Introduksjon

Angst er en psykisk lidelse som er kjennetegnet ved en vedvarende tilstand av frykt eller bekymring. Følelsen kan være rettet mot spesifikke ting (fobisk angst) eller være mer generell og vanskelig å finne den presise årsaken til (generalisert angst). I de neste avsnittene vil vi særlig beskrive den generaliserte angsten, men du kan lese mer om fobier nederst på siden. 

Alle mennesker kommer til å føle angst gjennom livet. Det er først snakk om en desidert psykisk lidelse når følelsen blir så omfattende at den hindrer en i å leve et normalt liv. Angst som psykisk lidelse er også typisk kjennetegnet ved at angsten har blitt irrasjonell i omfang, i forhold til hvor stor den faktiske trusselen er.   

Frykt eller angst?

Psykologien skiller ofte mellom frykt og angst ved å si at frykt er frykten for en umiddelbar trussel akkurat nå (f.eks. en bevæpnet person på en mørk gate), mens angst er en slags vedvarende bekymring ift. mulige trusler i fremtiden (f.eks. en angst for å gå ute om natten, fordi det kan være farlige personer der). Det er imidlertid ikke alltid mulig å skille fulstendig klart mellom de to følelsene, og det er ofte overlapp mellom dem i praksis. 

Symptomer

Det primære symptomet på angst er en vedvarende bekymringstilstand. Bekymringstilstanden medfører normalt en rekke fysiske symptomer, f.eks. hjertebank, søvnproblemer, skjelvinger og svimmelhet. Alvorlige angstanfall kan også føre til så voldsomme fysiske symptomer at det nærmest kan føles som et hjerteinfarkt. 

Man forveksler ofte angst med fysisk sykdom på grunn av de fysiske symptomene. Ofte er det først i forbindelse med et legebesøk at man oppdager at det i virkeligheten er snakk om angst. 

Årsaker

Generalisert angst kan oppstå av en lang rekke forskjellige årsaker. 

Rent biologisk kan det være en økt risiko for angst hvis hjernen har ubalanser i de såkalte nevrotransmitterne. Nevrotransmittere er spesielle signalstoffer som hjelper hjernecellene med å kommunisere med hverandre.

Risikoen for angst øker o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn