Ungdom og psykisk helse

Introduksjon

De siste årene har det vært en generell økning i antallet psykiske lidelser blant unge, herunder f.eks. angst, depresjon og stress. 

Psykologien har derfor vært interessert i å undersøke om det er noen bestemte faktorer ved det typiske ungdomslivet i dag som kan utgjøre en risiko ift. psykisk helse. Nedenfor gir vi et kort overblikk over noen av disse faktorene. 

Skolelivet

Et stort antall unge går på videregående eller tar videregående utdanning. Det er altså opplagt å overveie om det kan være noen psykiske utfordringer i forbindelse med det typiske skolelivet.

Man kan for det første ta en titt på de faglige kravene på videregående. Skolegangen kan f.eks. involvere at man setter seg inn i en rekke veldig forskjellige fag på kort tid, og at man holder på oppmerksomheten både i undervisningstimene og ved hjemmearbeid og oppgaveskriving. Disse kravene kan lett komme til å føles overveldende, spesielt hvis man sliter med noen av fagene på skolen. 

I tillegg ligger det typisk noen usagte forventninger om at man også skal delta aktivt i det sosiale livet i klassen eller andre grupper. Det kan også utvikle seg til et psykisk press - særlig hvis man ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn