Sosiale medier og psykisk helse

Introduksjon

Mye av den nyere psykologiske forskningen har undersøkt hvordan bruk av digitale medier (og særlig de sosiale mediene) kan påvirke den psykiske helsen.

Nedenfor beskriver vi kort noen av de mest markante effektene på den psykiske helsen som man har observert i forbindelse med bruk av sosiale medier. 

De sosiale mediene kan være stressende

Ett av de psykisk problematiske aspektene ved de sosiale mediene er at mediene ofte involverer en forventning om at man alltid skal være tilgjengelig. Man kan motta beskjeder og kommentarer 24 timer i døgnet, og det kan også være en sosial forventning i vennegjengen om at man rimelig raskt kan reagere på disse beskjedene. Det kan fort utvikle seg til et mentalt press, fordi man aldri kan ta en reell pause fra kommunikasjonen. Denne typen kommunikasjon står i kontrast til tidligere tiders kommunikasjon, hvor samtaler hadde en begynnelse og avslutning, når man f.eks. tok farvel foran inngangsdøren eller etter skolen.

Studier har vist at særlig mange unge opplever det konstante krav om kommunikasjon som et stort press. Den menneskelige hjernen er ikke designet til konstant å forholde seg til kommunikasjon – den trenger også ekte alenetid, hvor den ikke skal forholde seg til andre mennesker. 

De sosiale mediene kan hemme evnen til fordypning

Flere teorier om livskvalitet legger særlig vekt på gleden ved å fordype seg i en aktivitet (f.eks. Maslows tanke om høydepunktopplevelser eller Csikszentmihalyis flyt-teori).

Flere forskere har imidlertid pekt på at vår måte å bruke digitale og sosiale medier på er sterkt svekkende for evnen til fordypning, fordi den konstante strømm...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn