Sammendrag

Hva er psykisk helse?

 • Psykisk helse omfatter hvor godt en person har det psykisk.
 • Psykisk helse kan være vanskeligere å beskrive enn fysisk helse, fordi man ikke på samme måte kan se på kroppen for å vurdere en persons psykiske helse.
 • Innenfor psykisk helse arbeider man med fire forskjellige normalitetsoppfatninger som kan brukes til å vurdere når en person er psykisk normal.
  • Den funksjonsbetingede normalitetsoppfatningen legger vekt på om en person kan fungere normalt i hverdagen (f.eks. utføre jobben sin).
  • Den subjektive normalitetsoppfatningen legger vekt på om personen selv føler seg psykisk normal.
  • Den kulturbetingede normalitetsoppfatningen legger vekt på hva som anses som psykisk normalt i personens kultur.
  • Den statistiske normalitetsoppfatningen legger vekt på hva statistiske undersøkelser peker på som psykisk normalt.

Livskvalitet

 • Livskvalitet omfatter hvor godt liv en person har.
 • Psykologien beskjeftiger seg særlig med de aspektene av livskvalitet som er tilknyttet en persons psykiske helse.
 • De norske myndighetene har presentert fem råd til å øke sjansene for en god livskvalitet.
  • Det første rådet er å knytte bånd, fordi gode sosiale relasjoner er avgjørende for livskvalitet.
  • Det andre rådet er å være aktiv, fordi en aktiv livsstil kan forebygge både psykiske og fysiske problemer.
  • Det tredje rådet er å være oppmerksom og huske å nyte de enkelte opplevelsene i hverdagen, i stedet for å bekymre seg for mye om fortiden og/eller fremtiden.
  • Det fjerde rådet er å fortsette å lære, fordi det kan hjelpe med å holde hjernen frisk og forebygge visse psykiske lidelser.
  • Det femte rådet er å gi til andre, fordi studier har vist at det kan øke livskvaliteten og skape lykkefølelse når man bidrar til noe større.
 • Den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow er kjent for å ha utviklet behovspyramiden. Behovspyramiden er en psykologisk modell som illustrerer de behovene som alle mennesker har til felles.
  • De fysiologiske behovene er behovet vi har for biologiske nødvendigheter, som f.eks. mat og vann.
  • Trygghetsbehov er behovet vi har for å leve trygt og sikkert.
  • Sosiale behov er behovet vårt for å ha relasjoner til andre.
  • Behovet for anerkjennelse er behovet vi har for å bli verdsatt av bå
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn