Rusmidler og psykisk helse

Introduksjon

I arbeidet med psykisk helse kan det også være relevant å overveie hvordan forskjellige typer rusmidler kan påvirke den psykiske helsen på godt og vondt.

Rusmidler er en fellesbetegnelse for en rekke kjemiske stoffer som har en innvirkning på den menneskelige hjernen og dermed kan påvirke mennesket både fysisk og psykisk. Enkelte rusmidler er lovlige (f.eks. alkohol og nikotin), mens andre bare kan anvendes i reseptpliktig medisin, og andre igjen er helt forbudte. 

Ulike typer rusmidler

Når man arbeider med rusmidler og psykisk helse, kan det være nyttig å skille mellom sentraldempende stoffer og sentralstimulerende stoffer.

Sentraldempende stoffer

Sentraldempende stoffer (som f.eks. alkohol og hasj) har en sløvende effektpå hjernens nervesystem. Hvis en person f.eks. er påvirket av alkohol, så vil personens reaksjonstid være redusert, fordi signalene overføres tregere mellom hjernens forskjellige deler (det er en av grunnene til at det er forbudt å kjøre bil mens man er beruset). 

kort sikt kan sentraldempende stoffer ha en positiv virkning ift. psykiske lidelser som angst og depresjon, fordi stoffene også demper de sentrene i hjernen som aktiverer følelserne av tristhet eller frykt. Det er en av grunnene til at man typisk er modigere når man er påvirket av alkohol. 

Til gjengjeld vil langtidsbruk av sentraldempende stoffer ofte ende med å ha den motsatte effekten, og faktisk forsterke de negative følelsene som oppstår pga. lidelser som angst og depresjon (blant annet fordi de sentraldempende stoffene også demper hjernens evne til å regulere disse følelsene når de oppstår). Derfor fraråder man normalt inntak av alkohol og andre rusmidler hos personer som er rammet av angst eller depresjon. 

Sentralstimulerende stoffer

Sentralstimulerende stoffer (som f.eks. nikotin eller kokain) har en stimulerende ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn