Selvtillit og self-efficacy

På denne side kan du lese om begrepene selvtillit og self-efficacy.

Hva er selvtillit?

Selvtillit er et mål på hvor mye man tror på seg selv og sine egne evner. Selvtillit er en viktig forutsetning for livsmestring, fordi personer med høy selvtillit generelt går til livets forskjellige utfordringer med mer optimisme og pågangsmot, og dermed får de også lettere for å overvinde dem. 

Omvendt kan lav selvtillit være en hindring ift. livsmestring, fordi det blir lettere å reagere oppgivende på livets utfordringer – og dermed er det selvfølgelig også vanskeligere å overkomme dem. Flere psykiske lidelser er også kjedet sammen med lav selvtillit, herunder f.eks. depresjon og borderline

Bandura og self-efficacy

Self-efficacy er et fagbegrep som beskriver en persons tro på sine egne evner til å mestre en ferdighet eller fullføre en oppgave. Det er altså en slags selvtillit som vedrører et spesifikt område av livet. Begrepet ble første gang beskrevet av Albert Bandura, og det har siden hatt stor innflytelse innenfor flere områder av psykologien.

En person med høy grad av self-efficacy, vil f.eks. ha lettere for å kaste seg inn i nye oppgaver og utfordringer i livet, og det skal mer til før personen gir opp. Høy self-efficacy er dermed en sterk indre motivasjonsfaktor i mange sammenhenger.

En person med lav grad av self-efficacy vil derimot ha en større tendens til å se nye oppgaver som trusler som ikke kan overvinnes. En person med lav self-efficacy vil også ha lett for å gi opp, så snart det oppstår problemer ift. å løse en gitt oppgave. 

Faktorer som kan styrke self-efficacy

Ifølge Bandura er den mest avgjørende faktoren for self-efficacy at man har hatt mestringsopplevelser hvor det rent faktisk har lyktes en å klare en vanskelig oppgave ved ege...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn