Positivt selvbilde

På denne siden kan du lese om hva et selvbilde er, og hvordan et positivt selvbilde kan bidra til livsmestring.

Hva er et selvbilde?

Selvbilde er et psykologisk fagbegrep som beskriver hvordan en person ser seg selv. Selvbildet kan involvere en lang rekke forskjellige elementer, herunder f.eks. forestillingen om styrkene og svakhetene man har, eller holdninger og verdier. Det kan også være idéen man har om å tilhøre bestemte grupper eller kategorier, f.eks. hvis man identifiserer seg selv som veganer, sosialist eller ikke-binær.

Det er viktig å være oppmerksom på at selvbildet man har ikke nødvendigvis svarer 100 % til virkeligheten. Hvis man f.eks. kjemper med selvtilliten, så kan man saktens ha en idé om at man er dårlig på noen områder som man i virkeligheten er riktig god på. Selv ift. holdninger og verdier er det ikke alltid slik at man kjenner seg selv helt. F.eks. kan man kanskje ha noen fordommer som man helst ikke vil innrømme at man har overfor seg selv. Det er f.eks. nok de færreste rasister som anser seg selv som rasister.

Speilingsteorien

Psykologen George Herbert Mead har fremsatt en teori om at selvbildet vårt i veldig høy grad påvirkes av hvordan vi speiler oss selv i andre mennesker. Ifølge Mead er det nemlig en helt naturlig impuls å sammenligne seg selv med andre i samfunnsgruppen man er en del av, og på den bakgrunn utvikle et positivt eller negativt selvbilde, avhengig av om man føler at man lever opp til standardene. 

En konsekvens av speilingsteorien kan f.eks. være at man føler at ens politiske hol...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn