Positiv psykologi

Introduksjon

Positiv psykologi er en psykologisk retning som legger spesielt stort fokus på å hjelpe mennesker med å oppnå et mer lykkelig liv. Man kan også si at den positive psykologien i særlig grad er orientert mot livsmestring. 

Den positive psykologien mener altså at psykologien ikke bare er en vitenskap for mennesker med psykiske problemer. Tvert imot kan psykologiens innsikter gagne alle, fordi innsiktene ikke bare kan trekke folk opp fra en avgrunn og tilbake til et nullpunkt, men faktisk kan gi dem en bedre livskvalitet og mer suksess med å oppnå målene sine.

Mange fortalere for den positive psykologien presenterer også noen mer generelle strategier for hvordan vi kan endre på selve strukturene i samfunnet vårt for å gi mennesker bedre vilkår for å få lykkelige liv. 

Seligmans positive psykologi

En av de mest berømte representantene for den positive psykologien er den amerikanske psykologen Martin Seligman (1942-). I begynnelsen av sin karriere arbeidet Seligman mest med folk som hadde psykiske problemer (og ble blant annet kjent for sine studier av fenomenet lært hjelpeløshet). Senere begynte han å legge mer fokus på hvordan også psykisk friske mennesker kan hjelpes i retning mot å trives enda bedre i livene sine.

Seligman ble særlig kjent for boken Authentic Happiness. Boken presenterer en rekke undersøkelser av hva som egentlig skal til før mennesker er tilfredse med sine liv - og samtidig noen strategier til å få flere gode elementer inn i livet. Dermed kan man også si at Seligman i likhet med mange andre positive psykologer skriver i den sjangeren som også kalles selvhjelpslitteratur, hvor verkene rommer konkrete råd til hvordan leserne kan forbedre livene sine.

Seligmans tre veier til et lykkelig liv

Ett av de sentrale punktene i Seligmans teori er selve hans definisjon av hva som egentlig kjennetegner et lykkelig liv. Seligmans teori tar utgangspunkt i en rekke undersøkelser, hvor et stort antall forsøkspersoner har rapportert sin livstilfredshet. Seligman har deretter prøvd å kartlegge de faktorene i livet som generelt henger sammen med høy livstilfredshet.

På den ba...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn