Hva er livsmestring?

Introduksjon

Livsmestring er et begrep for å kunne håndtere livet på en god måte. Når man arbeider med livsmestring, kan man f.eks. se på de personlige egenskapene og strategiene som kan bidra til at det enkelte menneskets liv blir så godt som mulig. Psykologien fokuserer typisk på de aspektene av livsmestring som har er knyttet til psykiske helse. 

Livsmestring er et komplekst område. I dette kompendiet har vi prøvd å holde fokus på noen av de underemnene som man særlig ofte støter på i psykologiundervisningen. 

Egenskaper som bidrar til livsmestring

Innenfor psykologien har man prøvd å kartlegge noen av de personlige egenskapene som øker en persons sjanser til å kunne mestre livet sitt og oppnå god psykisk helse. 

De fleste studier peker på at sosial kompetanse er en helt avgjørende faktor ift. livsmestring, fordi et godt liv blant annet avhenger av at man kan forme positive sosiale relasjoner til andre mennesker. 

Det er også lettere å få suksess med livets prosjekter, hvis man har sterk selvtillit og kanskje også har bygget seg opp en god self-efficacy. Selvtillit og self-efficacy innebærer at man generelt har tro på at ens evner er tilstrekkelige til å overkomme utfordringene man møter.

Til slutt er en viktig forutsetning for livsmestring at man har et positivt selvbilde – dvs. at man generelt anser seg selv som en per...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn