Flyt

Introduksjon

Den ungarsk-amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi har blitt verdenskjent for sin såkalte flyt-teori, som han presenterer i hovedverket Flow: The Psychology of Optimal Experience.

Csikszentmihalyi definerer flyt (engelsk: flow) som en bestemt sinnstilstand hvor man blir fullstendig oppslukt av det man gjør. Man glemmer nesten tid og sted og går nærmest i ett med prosessen. Når flyt-tilstanden er over, vil man typisk sitte igjen med en sterk lykkefølelse, fordi man føler at man har hatt full kontroll over situasjonen og brukt sitt eget potensial til det ytterste. 

Ifølge Csikszentmihalyi er det under og umiddelbart etter flyt-tilstander at vi som mennesker føler oss mest lykkelige. Lykken handler altså ikke om å få alle mulige materielle goder, men om å engasjere seg i det man gjør, så man oppnår mange flyt-opplevelser i hverdagen. 

Hvordan oppnår man flyt?

Csikszentmihalyi mener at flyt-tilstanden er et helt sentralt element i et godt liv. Derfor er det nærliggende å spørre om hvordan man best kan sikre at folk har mulighet til å få disse opplevelsene så ofte som mulig?

Csikszentmihalyi sier at det er en rekke betingelser som må være oppfylt før flyt-tilstanden kan inntre. 

Passende utfordringsnivå

Flyt-tilstanden krever en oppgave som utfordrer oss til det ytterste, men som vi allikevel er i stand til å løse. En for enkel oppgave vil derimot bare kjede oss, mens en for vanskelig oppgave kan utløse stress og angst i stedet for flyt. 

Flyt-tilstanden krever altså at vi treffer en utfordringsgrad som er akkurat passe ift. evnene våre. Graden kan imidlertid være utfordrende å treffe helt, for den varierer naturligvis fra person til person. Og den perfekte utfordringsgraden utvikler seg naturligvis også over tid, i takt med at man mestrer sine ferdigheter mer og mer. 

Fokus

Et annet viktig kriterium for å oppnå flyt, er at man har muligheten til å fokusere fullt på det man gjør. Hvis man plutselig blir distrahert av noe annet, så kan man raskt bli revet ut av flyt-opplevelsen, og det kan kanskje bli vanskelig eller umulig å finne tilbake til den igjen. 

Nyere psykologisk forskning har pekt på at et stort forbruk av d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn