Livsmestring

På de neste sidene kan du lese om noen av strategiene og aspektene ved personligheten som kan påvirke ens psykiske helse i positiv retning.

Utdrag

Strategier til bedre livsmestring

Det finnes forskjellige strategier man kan bruke til å få bedre livsmestring, uansett hvilke personlige egenskaper man har. Forskjellige psykologer og forskjellige psykologiske retninger har imidlertid ofte litt forskjellige råd til hvordan man best kan mestre livet sitt. 

Den ungarsk-amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi sier f.eks. at nøkkelen til et godt liv er å gi seg selv rikelig med muligheter til å oppnå de såkalte flyt-opplevelsene, hvor man er fullt engasjert i en utfordrende oppgave og nesten glemmer tid og sted. Ifølge flyt-teorien er livsmestring altså særlig et spørsmål om å oppsøke passende utfordringer og gi seg selv tid til å fordype seg i dem. 

Den amerikanske psykologen Martin Seligman er enig med Csikszentmihalyi i at fordypning og engasjement er viktige faktorer i et godt liv. Seligman mener imidlertid at det kan være en enda bedre strategi å sørge for at anstrengelsene man gjør også er meningsfulle. Det vil i Seligmans definisjon si at ens arbeid på en eller annen måte bidrar til noe større, f.eks. å gjøre andres liv bedre eller at å gjøre verden til et bedre sted. Seligman er for øvrig kjent som en av de viktigste psykologene innenfor den positive psykologien, som nettopp har livsmestring som sitt primære fokus.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn