Maslows behovspyramide

Introduksjon

Den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow regnes for en av grunnleggerne av den humanistiske psykologien. Maslows forskning har særlig fokusert på å avklare hvilke behov som kjennetegner menneskelivet. Kort sagt ville Maslow undersøke om det finnes noen ting som alle mennesker streber etter, uansett hvem de er. Dermed kan man også si at Maslow prøvde å sette opp noen generelle mål på hva som gir god livskvalitet.

Behovspyramiden

Maslow presenterte teorien om de grunnleggende menneskelige behovene gjennom en pyramidemodell som har fem trinn. De fem trinnene illustrerer de fem typene av behov som ethvert menneske har. Pyramidemodellen illustrerer også behovenes hierarki, så de nederste behovene i modellen er de viktigste å få oppfylt, mens vi typisk først retter oppmerksomheten vår mot de øverste behovene når vi er godt dekket ift. behovene i de lavere delene av pyramiden.

Fysiologiske behov

De fysiologiske behovene er de behovene vi rent biologisk skal ha oppfylt for overhodet å overleve. Vi trenger f.eks. oksygen, vann, mat og varme - ellers dør vi simpelthen. 

De fysiologiske behovene er så grunnleggende at det kan være veldig vanskelig overhodet å tenke på noen av våre øvrige behov, hvis vi ikke får de fysiologiske dekket før...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn