Hva er livskvalitet?

På denne siden kan du få et generelt overblikk over hva som ligger i begrepet livskvalitet.

Introduksjon

Livskvalitet er et mål for hvor godt et menneskes liv er. Det sier nesten seg selv at livskvalitet er et komplekst begrep, som involverer en rekke forskjellige faktorer. 

Grunnleggende har det stor betydning for livskvaliteten at man ikke er rammet av alvorlige fysiske eller psykiske lidelser – eller at man i hvert fall har noen fornuftige strategier til å leve med de lidelsene man eventuelt har. 

Det er imidlertid ikke nødvendigvis tilstrekkelig for god livskvalitet, at man ikke er plaget av desiderte sykdommer. Livskvalitet kan også handle om mange andre ting, f.eks. gode sosiale relasjoner eller gode muligheter til å utøve og mestre sine ferdigheter. Livskvalitet kan også handle om hvor meningsfullt man synes livet er, hvilket f.eks. kan henge sammen med i hvilken grad man er en del av noe som er større enn en selv. 

De fem veiene til livskvalitet

De norske helsemyndighetene har hatt en kampanje om livskvalitet. Kampanjen tar utgangspunkt i fem konkrete områder som kan ha stor betydning for psykisk og fysisk helse, ifølge forskningen. 

På denne siden gjennomgår vi kort de fem områdene, samt sier litt om de psykologiske teoriene som ligger bak anbefalingene.

Knytte bånd

Noe av det som har størst betydning for menneskers livskvalitet, er at vi kan inngå i sosiale sammenhenger med andre mennesker. Det er særlig viktig å ha noen mennesker i livet som man føler seg tett ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn